Międzynarodowa Konferencja Nordic Walking

W sobotę 19 września w Elblągu odbyła się bardzo ważna dla fanów chodzenia z kijkami impreza. Był to finał największego w Europie cyklu zawodów nordic walking.

W przeddzień zawodów, przedstawiciele Polskiej Federacji Nordic Walking oraz reprezentacje z Niemiec, Słowenii, Mołdawii, Chin, Australii, Rosji, Litwy, Ukrainy oraz Austrii wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Nordic Walkig.

Podczas uroczystości ośrodek Natura Park otrzymał Certyfikat New Walking, co oznacza, że spełnia szereg wymagań związanych z promocją i treningiem new walking. Przedstawiciele Natura Park mieli możliwość wystąpienia podczas konferencji i zaprezentowania walorów ośrodka i spotkali się z dużym zainteresowaniem wśród zebranych. Udział w konferencji otwiera możliwości międzynarodowej współpracy i jest dużym wyróżnieniem dla naszego ośrodka.